OSONČJE

GALAKSIJE
IN ZVEZDE

VESOLJE

ŽIVLJENJE

POTOVANJE

NA MARS

POJMOVNIK
OSONČJE

SESTAVA OSONČJA
KROŽENJE IN VRTENJE PLANETOV TER LUN
RAZVRŠČANJE TELES OSONČJA
NASTANEK OSONČJA
OSNOVNI PODATKI O OSONČJU

 
Sredi prostranega razširjajočega se vsemirja in na robu ene izmed brezštevilnih spiralnih galaksij sveti povsem vsakdanja rumena zvezda tipa G2. Okrog nje kroži osem planetov in še neznano število malih planetov. Le eden izmed njih si zasluži vso našo pozornost. Na njem brsti življenje, tako redka stvar v vsemirju. V enem od mnogih jezikov inteligentnih bitij, ki so se na njem razvila v zadnjih nekaj milijonih let, temu kamnatemu planetu in tretjemu od Sonca pravijo Zemlja.

Sonce je centralna točka okrog katere poplesujejo vsa nebesna telesa našega Osončja. Njegova gravitacijska privlačnost občasno v Osončje pritegne kakšnega gosta od zunaj ali izvrže katerega od njegovih prebivalcev.

Po različnih krožnicah okrog Sonca krožijo planeti Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran in Neptun. Nekateri planeti imajo svoje spremljevalce - lune, lunice in obroče. Osončje sestavljajo še mali planeti, asteroidi, kometi in druga nebesna telesa ter sestavi.

SESTAVA OSONČJA
Na vrh strani
Naše Osončje sestavljajo zvezda Sonce, osem planetov, preko sto trideset lun, mali planeti (njih število še ni znano), asteroidi, kometi, nebesni sestavi in medplanetarna snov ali medplanetarni medij. Osončje delimo na notranje in zunanje. V notranjem Osončju so trdni (čvrsti) planeti Merkur, Venera, Zemlja in Mars.


Notranji, čvrsti (terestrialni) planeti

V zunanjem so plinasti planeti Jupiter, Saturn, Uran in Neptun. Izza njega so mali planeti, ki so spet čvrsti, vendar ne kamnati, temveč ledenjaki. Prvi odkrit njihov predstavnik je Pluton. Ob izboljšanih teleskopih v zadnjem času odkrivamo vedno nove. Na meji med obema deloma Osončja najdemo asteroidni pas. To je pas drobnih, trdnih teles, ki v isti ravnini krožijo okrog Sonca. Menimo, da so ti asteroidi sestavni deli nikoli oblikovanega planeta. Po drugih teorijah so to ostanki dveh zaletelih se planetov. Obstaja pa v njem mali planet Ceres, ki je pretežno okrogle oblike. Ostali asteroidi pa so nepravilnih oblik. Na slikah asteroidni pas ni viden.


Zunanji, plinasti (jovialni) planeti

Poleg sonca in planetov sestavljajo Osončje še druga manjša telesa, čvrsti skalnati asteroidi in ledeni kometi ali zvezde repatice. Asteroidi krožijo okrog Sonca v glavnem v asteroidnem pasu med Marsom in Jupitrom. Nekaj jih najdemo v v Kuiperjevem pasu, ki se nahaja izza Neptunove orbite. Večino teles v tem pasu sicer sestavljajo ledeni kosi. A med njimi so odkrili velike objekte. Veliki so skoraj kot planet Pluton, mogoče tudi večji. Zaradi posebnih značilnosti jih ne uvrščamo med planete. Za te objekte so se odločili, da jih imenujejo mali planeti. Tudi Pluton je dejansko takšen mali planet. A ker je doslej veljal za planet, so njegovo označbo zadržali. Seveda pa poznavalci natančno razločujejo te pojme.

Ledene kose najdemo tudi v najbolj oddaljenem delu Osončja v Oortovem oblaku. Sončeva gravitacija iz tega oblaka občasno pritegne k sebi takšen leden kos. Ta v močno eliptični krivulji obkroži Sonce. Takrat ga poimenujemo komet. Sončev veter iz njega odpihne ledene drobce. Ti sestavljajo njegov rep, ki je vedno obrnjen vstran od Sonca. Kuiperjev pas in Oortov oblak kakor tudi Asteroidni pas sestavljajo ostanki tvorjenja našega Osončja pred več kakor 4,5 milijarde let.

Osončje se zaključi s heliopavzo, čeprav sodi k njemu še Oortov oblak, ki presega heliopavzo. Sonce samo oddaja razne vrste zračenja v vesolje. S skupnim imenom ga imenujemo sončev veter. Ta daleč izza Kuiperjevega pasu trči na vplive drugih zvezd - sonc. Pri tem se na robu heliosfere tvori odbojni lok.


Razdalje med nebesnimi telesi v Osončju in do najbližje zvezde.


KROŽENJE IN VRTENJE PLANETOV TER LUN
Na vrh strani
Ko dobro pogledamo slike, ugotovimo, da je med planeti veliko praznega prostora. Planeti so dejansko zelo majhni, saj je tudi največji planet Jupiter v prikazanem sorazmerju tako majhen, da ne bi bil večji od pike. Planeti potujejo okrog Sonca v rahlih elipsah. Sonce se nahaja vedno v enem izmed fokusov te elipse. Bolj krožno pot ima le Merkur. Vsi krožijo bolj ali manj v isti sončevi ekvatorialni ravnini. To je ravnina, ki jo sklepa krožnica Zemlje z ekvatorjem sonca. Imenujemo jo ekliptika. Je nagnjena za 7 stopinj glede na sončev ekvator. Le Pluton jo ima nagnjeno za 17 stopinj. Tudi ostali mali planeti izza njega imajo močno nagnjene krožnice. Vsi  krožijo v isti smeri okoli Sonca. Če jih gledamo s sončevega severnega pola, krožijo v protiurni smeri (na sliki od leve proti desni). Skoraj vsi planeti se prav tako vrtijo okoli svoje osi v isti smeri. Izjeme so Venera, Uran in Pluton, ki se vrtijo v nasprotni smeri. V protiurni smeri krožijo in se vrtijo tudi skoraj vse lune. Seveda pa obstajajo izjeme.


RAZVRŠČANJE TELES OSONČJA
Na vrh strani
Ko želimo nebesna telesa našega Osončja razvrstiti, se znajdemo pred rahlo zadrego. Razvrstimo jih lahko po določenih značilnostih, a kljub vsemu bo eno ali več teles odstopalo od njih. Planeti so večji od lun. A nekaj lun je večjih od planeta Plutona in dve tudi od planeta Merkurja. Obstajajo majhne lune ali lunice, ki so bile najprej asteroidi. Potem so jih planeti ujeli in postale so njihove lune, sateliti. Komete včasih ne moremo razločiti od asteroidov. V Kuiperjevem pasu so telesa, kot je na primer Plutonova luna Haron, ki se razlikujejo od ostalih. Pluton in Haron tvorita pravzaprav dvoplanetni sistem in sta telesa Kuiperjevega pasu, oziroma mala planeta. Podobni telesi sta v letu 2002 in 2004 odkrita planeta Quaoar (izg. Kvavhar) in Sedna.

Nebesna telesa lahko kljub temu razvrstimo v različne kategorije po njihovih značilnostih ali položaju v Osončju:

 • Po sestavi:
  • Čvrsta, skalnata ali terestrialna telesa: Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Ceres.
   Sestavljena so iz čvrstega materiala, kovin in nekovin. So zelo gosta, se počasi vrtijo, imajo čvrsto površino, so brez obročev in z malo lunami.
  • Plinasta ali jovijalna telesa: Jupiter, Saturn, Uran, Neptun.
   Sestavljena so v glavnem iz vodika in helija. So bolj redka, se hitro vrtijo, imajo zelo debelo atmosfero, obroče in veliko lun.
  • Mali planeti (ledenjaki): Pluton, Quaoar, Sedna.
 • Po velikosti
  • Manjši planeti: Merkur, Venera, Zemlja, Mars in Pluton.
   Majhni planeti imajo premer manj kakor 13.000 km.
  • Gigantski planeti: Jupiter, Saturn, Uran in Neptun.
   Gigantski planeti imajo premer večji od 48.000 km. Včasih jih označimo tudi kot plinske gigante.
  • Mali planeti: Pluton, Ceres, Quaoar, Sedna, ...
   Kategorija "mali planeti" je bila uvedena leta 2006, ko smo spoznali, da izza Plutona obstaja cela množica nebesnih teles podobne velikosti.
 • Glede na položaj od Sonca
  • Notranji planeti: Merkur, Venera, Zemlja in Mars.
  • Zunanji planeti: Jupiter, Saturn, Uran in Neptun.
   Meja ločnica med njimi je Asteroidni pas z malim planetom Ceres.
 • Glede na položaj od Zemlje
  • Inferiorni planeti: Merkur, Venera.
  • Zemlja
  • Superiorni planeti: Mars, Jupiter, Saturn, Uran in Neptun ter Pluton, Quaoar, Sedna, ...
 • Glede na čas odkritja
  • Klasični planeti: Merkur, Venera, Mars, Jupiter in Saturn.
   Človeštvo jih pozna že iz prazgodovine in vsi so vidni s prostim očesom.
  • Moderni planeti in mali planeti: Uran, Neptun, Pluton, Quaoar, Sedna.
   Odkriti so bili v zadnjih dvesto letih in so vidni le s pomočjo teleskopa.
  • Zemlja

NASTANEK OSONČJA
Na vrh strani
Znanstveniki menijo, da so Sonce in planeti našega Osončja nastali skoraj istočasno iz solarne nebule ali meglenice. Solarna meglenica je bila sestavljena iz medzvezdnih plinov in prašnih oblakov ene izmed prej umrlih zvezd v našem delu galaksije. Način rojstva Sonce je moral biti podoben rojstvom zvezd, ki jih danes vidimo v nekaterih meglenicah. Večji delec, ki je imel malce večjo gravitacijsko privlačnost od ostalih okolnih delcev, je pričel zbirati okoliški prah in pline v vedno večje kose. Tvorile so se majhne kepe, ki so se združevale v vedno večje. Počasi so pričele kepe zaradi medsebojni in zunanjih gravitacijskih vplivov rotirati in orbitirati. Nenadoma se je oblikovala večja kepa, ki je postajala središče rotacije. To je moralo biti v času 100.000 let od začetka oblikovanja prvih delcev. Pojavilo se je veliko nebesno telo, imenovano protozvezda. Ko je gravitacijski pritisk dovolj stisnil pline, se je pričelo nuklearno zlivanje jeder. Prižgala se je nova zvezda, novo sonce, naše Sonce.

Planeti nastanejo praktično istočasno s soncem. Tudi planeti našega Osončja so se oblikovali skoraj istočasno s Soncem. To se je zgodilo pred 4,6 milijardami let. To je bilo v času, ko je bila naša galaksija pol mlajša. Oblak medzvezdnega prahu, plinov in ledenih kosov je vseboval nekaj generacij materiala, ki je nastal iz večkrat ugaslih zvezd. Večino materiala je pobrala na novo oblikovana zvezda, naše Sonce. Preostali material se je oblikoval v tanek disk okrog nove protozvezde. Tak disk imenujemo protoplanetarni disk. Sčasoma so se delci pričeli združevati v mikroskopske objekte velikosti od 0,01 do 10 metrov. Ves disk in vsi objekti so krožili okrog mladega sonca v isto smer v isti ravnini okrog sončevega ekvatorja. To je izgledalo nekako tako kot danes Saturnovi prstani.

Danes sta v veljavi dva modela oblikovanja planetov iz protoplanetarnega diska.

AKRECIJSKI MODEL MODEL ZBIRANJA PLINOV

Orbitirajoči disk delcev se združuje v "planetizimale" na podlagi ne-gravitacijskih sil.

Protoplanetni disk plinov in prahu se oblikuje in kroži okrog mlade zvezde.

Planetezimali rastejo in se premikajo v paralelne orbite v isti ravni in tvorijo "planetarne embrije."

Nestabilnosti v gravitacijskem disku (neksus) oblikujejo grude plinov, ki rastejo v planet s svojo gravitacijsko privlačnostjo.

Plinasti giganti zbirajo pline v plinske trakove preden uspejo ti pobegniti zaradi pritiska sončevega vetra.

Prašni delci se zlepijo in stisnejo v centru protoplaneta in oblikujejo njegovo jedro.

Plinasti giganti ali zbirajo ali izvržejo preostale planetezimale in planetne embrije.

Planet pometa plinski disk in oblikuje široko razpoko v njem. V prazne prostor se zopet stekajo novi plinski oblaki.

Mikroskopski objekti so se povečevali, ker so nase gravitacijsko privlačevali manjše delce. Tako so se spremenili v planetezimale, planetke s premerom največ kilometer ali dva. Ko so dosegli to velikost, se je proces oblikovanja planetov zelo pospešil, saj so požrešno privlačevali vedno več materiala nase. Nenadoma so zrasli v čvrste objekte, ki so postali jedra današnjih planetov. Zaradi rotacije diska na eni strani in privlačne sile Sonca na drugi strani, so čvrsti delci krožili bližje Soncu, plini in drobnejši prah pa dalje od sonca. Planetezimali v zunanjem delu Osončja so postali dovolj veliki, da so privlekli nase plin in se preoblikovali v velike plinaste gigante Jupiter, Saturn, Uran in Neptun. Plinu je dostop v notranjost Osončja preprečevala toplota novega Sonca. Zato so tukaj planetezimali nabrali predvsem čvrste delce, ki pa jih je bilo v protoplanetarnem oblaku manj. Preoblikovali so se v manjše in čvrste planete Merkur, Venero, Zemljo in Mars. Rast planeta se je ustavila, ko je zmanjkalo materiala v pasu ob protoplanetovi krožnici. Rast ni bila vedno mirna in enakomerna. Možno je, da so določeni planetezimali trčili in se razleteli. Čez nekaj časa so se deli spet združili skupaj v še večji planatezimal. Zbiranje materiala iz okoliškega vesolja pa še danes ni končano. Še danes planeti zbirajo pline, mikrometeorite, asteroide in komete. Ne dolgo tega je na Jupiter padel komet Shoemaker-Levy. Vpliv njegovega trka se je poznal vse leto.

Kljub temu, da so se protoplaneti dobro odebelili, pa niso uspeli pritegniti prav vsega materiala. Asteroidni pas med Marsom in Jupitrom je mogoče rezultat drobljenja večjih planetezimalov zaradi gravitacijskega vpliva Jupitra. Oziroma je Jupiter s svojo gravitacijo vplival tako, da ni dovolil zgoščevanja asteroidov v planetezimal. Nekateri med njimi so celo spremenili svoje orbite in izvrglo jih je izven Osončja v t.i. Oortov oblak. Pri tem so pomagali še preostali trije plinasti giganti Saturn, Uran in Neptun. Oortov oblak se nahaja na polovici poti med Soncem in najbližjimi zvezdami. Mogoče je samo njihov gravitacijski vpliv preprečil, da ta telesa niso za vedno pobegnila iz našega Osončja. Sedaj se kot ledeni kometi ali zvezde repatice včasih vrnejo nazaj do Sonca.

Kometi in asteroidi, ki jih najdemo v Kuiperjevem pasu, so ostanki protoplanetarnega diska. Med njimi najdemo nekatere planetezimale in protoplanete kot sta na primer dvojec Pluton in Haron in dvojec v novodkritem objektu z imenom Quaoar (izg. Kvavhar) ter leta 2004 odkrita Sedna. V Kuiperjevem pasu je doslej odkritih že preko 300 objektov različnih velikosti.
 


OSNOVNI PODATKI O OSONČJU
Na vrh strani
 

ORBITALNI PODATKI O PLANETIH
(Negativna vrednost pomeni, da planet rotira v retrogradni smeri, AE=astronomska enota)

Planet

Velika polos
(AE)

Orbitalna
perioda
(let)

Orbitalna
hitrost
(km/s)

Ekscentričnost orbite (elipse)
(e)

Inklinacija orbite glede na ekliptiko
(°)

Rotacija
(dni)

Inklinacija
e
kvatorijalne ravni glede na orbito (°)

Merkur

0.3871

0.2408

47.9

0.206

7.00

58.650

0

Venera

0.7233

0.6152

35.0

0.007

3.39

-243.010

177.3

Zemlja

1.0000

1.000

29.8

0.017

0.00

0.997

23.4

Mars

1.5273

1.8809

24.1

0.093

1.85

1.026

25.2

Jupiter

5.2028

11.862

13.1

0.048

1.31

0.410

3.1

Saturn

9.5388

29.458

9.6

0.056

2.49

0.426

26.7

Uran

19.1914

84.010

6.8

0.046

0.77

-0.746

97.9

Neptun

30.0611

164.79

5.4

0.010

1.77

0.718

29.6

 

Na vrh strani

[kazalo strani]   [pretvorba enot]   [servisna stran]   [povezave]

 

Komentarje, pripombe in vse drugo pošljite na andrej@andros.si
Vse pravice pridržane. © 2005-2008, Andrej Ivanuša, Maribor. Zadnja sprememba na tej strani: 26.07.2010