SVETODREV

DRAKAR  ČASOVODA JAJCE POSTOJA TRETJAKI DRUGI SVETOVI


O TREH SPOLIH

Kakor na Zemlji je tudi na Drakarju življenje razdeljeno na dva velika roda, na rastline in živali. Pri živalih imamo insekte, drsnice, lebdenice, moršasti, zeodone, plazilce in zavre ali kušečarje. Ena izmed teh vrst se je razvila v inteligentno vrsto zavrinov ali bipedih kušečarjev. Posebnost živalskega sveta je, da imajo vse vrste tri spole, moški (samec), ženski (samica) in nespol (tretjak). Izjemo predstavljajo insekti in nižje vrste moršasti, ki tretjakov nimajo.

Ko sta samec in samica v spolnem zanosu (t.i. aktivni par), sta zaradi svoje strasti popolnoma gluha in slepa za zunanji svet. Zato je naravni izbor pripeljal do nespolnega partnerja, ki je mentalno povezan z aktivnim parom in v času spolne aktivnosti opravlja stražarske naloge in varuje par v gonu. V predigri sodelujejo vsi trije in ob tem se zaradi paritvenih sokov ter hormonov (Drakarji jim pravijo sokovi Adazeme in moč Urzemaja, Prastaršev, ki so poselili ves znani svet) eden izmed partnerjev preobrazi v tretjaka. V tej vlogi ostaja do konca svojega življenja.

Če pogine tretjak, si aktivni par omisli novega zaščitnika. Če pogine samec ali samica, si preostali član para poišče novega spolnega partnerja in tretjak še vedno opravlja svojo vlogo. Če pogineta oba, samec in samica, tretjak ostane in se potika kot samotar. V kolikor pripada večjim črednim skupnostim, se druži s sebi podobnimi in je zaščitnik celotne črede.

Pri inteligentni vrsti zavrinov (sebe imenujejo Drakarji) so te spolne prakse bogatejše. Prav tako vsi trije spoli sodelujejo enakovredno pri vseh aktivnostih in lahko v klanu vodenje prevzame tudi tretjak s parom ali brez njega. Vendar v glavnem prevzamejo nase posle vzgoje, prenosa klanskih vrednosti, ipd. Postanejo lahko obrtniki in umetniki.

Ob tem še mnogo starejših mož ali žena, ki so ostali brez svojega partnerja, posebej, če so zdravi in pri močeh, zavestno prevzame vlogo tretjaka. To se izrazi posebej takrat, ko kakšna katastrofa odnese mnogo življenj članov skupnosti, oz. klana.


Vse pravice pridržane. © 2010, Andrej Ivanuša, Maribor.
Zadnja sprememba strani:
02.11.2011