SVETODREV

DRAKAR  ČASOVODA JAJCE POSTOJA TRETJAKI DRUGI SVETOVI

 
 


POJASNILA NEKATERIH POJMOV

ime

opis

adav

Največji kačon na Drakarju. Njegovo telo doseže do 30 metrov dolžine, premer pa presega višino povprečnega drakarja. Njegova mast spodbuja strast.

arahad, arahadovina

Zelo gost, čvrst les, ki zmore prenesti velike temperature. Uporablja se za izdelavo orodij za kuho in manipulacijo z ognjem.

balonarice

Lebdeča bitja, ki kot baloni nošeni z vetrom premagujejo razdalje. Po njih so Zmajani ustvarili svoje lebdenice.

Bradagozd

Legendarna lebdenica

Bradan

Popotnik na lebdenici Bradagozd.

Bradani

Moja tovarišija, potniki na lebdenici Bradagozd.

drevesanti

Velikanska drevesa v gozdu Tokara, jih je več vrst.

drevesanti, marnijski

Vrsta drevesanta, večinoma raste v simbiozi z vijoličasto veternicejo.

drsalec, zračni

Trikotni zmaj (padalo) za polet z lebdenice.

drsnice

Kvaziptice, živali, ki med drevesi jadrajo in kvečjemu nerodno plahutajo. Po njih so drakarji naredili svoje drsalce.

časovoda ena ura, časovna enota - čas, ki preteče, ko iz vodne ure izkaplja vsa voda

gomazina, gomazine

Skupno ime za živalske vrste brez okončin, kot so na primer kačoni (adavi, boabani, ipd.), kušečarji (medvedon) ali plazoni.

gulagong

Velikanski morski demon z velikim gobcem (požiralni balon), tisočerimi lovkami, strupenim sluzom (slino), ki ga kot sipa spušča v morje, ima debelo kožo, skoraj neprebojno za osti in puščice.

klan

Ljudstvo, ki naseljuje posamezen otok.

klanska skupna hiša

Vsak klan ima svojo skupno hišo, ki je nekakšna skupščina, bolnišnica, javni prostor za prireditve, skratka za vse dejavnosti, ki so klanu skupne.

lebdenica

Velika lebdeča ladja (cepelin) s katero premoščajo velike razdalje. Z nje poletajo drsalci.

lučokrilec

Drobna osmonoga žuželka, katere dva para kril se fluorescentno svetita v temi.

luminiscentna gobica, lumica

Vrsta plesni, ki tvori gobasto in mrežasto strukturo. Ta struktura zaradi posebnih simbiotskih bakterij močno sveti s hladno, modro svetlobo. Na Drakarju jih uporabljajo v svetilkah.

mag

Svečenik templja Čuječega Časa

mahdinija

Dišeča rastlina, njeni plodovi so podobni dolgim paličicam in se uporabljajo za kadilo.

malogovorica

Skupni jezik Sredine.

mongoloan

Grmičasto drevo z otoka Permanije, iz njega je mogoče s posebnim postopkom izdelati zelo trpežna in uporabna vlakna za izdelavo tkanin in tepihov.

moršasti

Morske živali velikih oblik, najbolj znan je demon gulagong.

permanijski tepih

Tkalci z otoka Permanije so znani po izdelavi izredno kvalitetnih in dragocenih tepihov iz vlaken grmičastega drevesa mongoloana

pisna ploščica

Na Drakarju ne poznajo papirja, temveč zapečene glinene ploščice. Pisava se sestoji iz znakov in posebnih punkcijskih elementov. Besedilo se bere s pregledom znakov in s pomočjo prstov, ki jim način punkcije (velikost, razporeditev in ostrina) daje ritem. Besedilo dobi smisel le, ko je prebrano v pravem ritmu.

podpazdušna krilnica, krilnica

Majhen pripomoček, ki se natakne na noge in roke in tvori ob razširitvi okončin jadralno opno. Ta daje vzgon letalcu, da se dvigne na toplem zračnem stebru vijolične veterniceje.

podveka

Oko drakarja je sestavljeno iz dveh vek. Spodnja veka, mehka, služi za vlaženje očesnega zrkla, odpira se v navpični smeri

pokrivna veka

Oko drakarja je sestavljeno iz dveh vek. Gornja veka je pokrivna veka, je luskasta in čvrsta, odpira se v vodoravni smeri.

predilnica

Večnoga žuželka, ki prede čvrste niti. Uporabljajo se za mrtvaške prte in za tkanine pri pogrebnih slovesnostih.

stazis

Stanje zamaknjenosti in notranje pomiritve

šurta

Začasno bivališče narejeno iz palic in tkanine – zelo je podobno mongolski jurti

tetovaža

Vsa Drakarska ljudstva svoje luske in kožo prekrivajo s tetovažo. Ta izdaja starost, položaj, duhovne in telesne spretnosti lastnika. Prav tako pa tudi njegovo življenjsko pot.

tretjak

Tretji, nespolni partner, zaščitnik samca in samice ob paritvi.

Glej poseben opis >>>

tretje oko

Organ sredi čela, ki omogoča toplotno zaznavanje okolice.

trhlica

Mehka podlaga, ki nastane v gozdu, ko se odpadlo listje in veje počasi spreminjajo v zemljino. Če se prepoji z vodo, postane podobna živemu blatu.

troblje iz precedinskih školjk

Troblje iz školjk, ki se uporabljajo za najavo slavnih ali svetih dogodkov

velegovorica

Prastari jezik, v uporabi le med magi

veterniceja, vijoličasta

Rastlina z velikansko olesenelo čašo v kateri se nahaja vzgonska sladka in alkoholna tekočina. Na robu čaše se tvorijo semena veterniceje, ki so težka kakor odrasel zmajan. Tekočina je topla in povzroča zaradi rahle rotacije vzgonski steber toplega zraka, ki raznaša semena visoko nad krošnje drevesantov. Tam jih prevzamejo vodoravni višinski zračni tokovi in raznesejo naokrog. S pomočjo podpazdušnih krilnic se je moč dvigniti nad drevesantske krošnje, kar s pridom izkoriščajo letalci.

vohnjan, obnosni

Organ za vohanje in nočno videnje v infrardeči svetlobi (podobno kot kače na Zemlji). Z razcepljenim jezikom se pobirajo molekule zraka in se z drgnjenjem v vohnjanu prenašajo do čutnic.

želevelevinski oklep

Pozlačen oklep želevelevinskega plazozmaja je nagrada zmagovalcu v posamezni disciplini na svetih igrah strasti.

želevelevinski plazozmaj

Morski plazilec, počasen, z zaščitnim oklepom.


O POSTANKU SVETA - STARA DRAKARSKA LEGENDA

Prva pesem Postoja
Na začetku Negibnega Časa sta bila velika, počasna in prazna Velevoda ter velik, tih in prazen Zrakobok. Tako sta tisoč krat tisoč in še tisoče let mirno bivala. Ni bilo Vetra, ki bi kodral gladino Velevode. Ni bilo Svetlobe, ki bi se lesketala na njej. Ni bilo rib in drugih moršasti, ki bi kalile njeno globočino. Ni bilo oblakov, ki bi pluli skozi Zrakobok. Ni bilo balonaric, drsnic in drugih živali, ki bi rezale njegovo modrino.
Bili so le Negibni Čas, velika, počasna in prazna Velevoda in velik, tih in prazen Zrakobok. Po tisoč krat tisoč in še tisoče letih sta se Velevoda in Zrakobok vznemirila, saj jima je v pustem bivanju postalo dolgčas. Njun nemir je predramil Negibni Čas. Odprl je eno oko izmed mnogih. Videl je osamljenost Velevode in nemir Zrakoboka. Videl je, da to ni prav. Poljubil je Velevodo in ji podelil blagoslov. Poljubil je Zrakobok in mu podelil blagoslov. Velevoda je ljubila Zrakobok in Zrakobok je ljubil Velevodo.
In Predramljeni Čas je bil njun tretjak.

Druga pesem Postoja
Minilo je tisoč krat tisoč in še tisoče let, ko je Velevoda znesla sad njune ljubezni. Brbotnila je mehur iz svojih neder in ta je zaplaval navzgor proti gladini Velevode. Ko je prišel na plan, se je pokazalo, da je iz mehurja nastalo jajce Postoja. Kajti jajce Postoja je bilo mehur in voda Velevode ter mehur in zrak Zrakoboka. Plavalo je torej napol v Velevodi in napol v Zrakoboku.
Predramljeni Čas je varoval jajce Postoja, zibala ga je velika, počasna in prazna Velevoda in grel ga je velik, tih in prazen Zrakobok. Minilo je tisoč krat tisoč in še tisoče let, ko je jajce Postoja dozorelo. Razpočilo se je in napolnilo veliko, počasno in prazno Velevodo z ribami, moršastmi, gomazini in morlinami, ki so kalile njeno globočino. Napolnilo je velik, tih in prazen Zrakobok z balonaricami, drsnicami in drugimi živalmi, ki so rezale njegovo modrino.
Razpok jajca Postoja je do konca prebudil Predramljeni Čas. Odprl je tisoč krat tisoč in še tisoč svojih oči in nastala je Svetloba in zapihal je Veter. Svetloba se je razveselila Vetra in Veter je bil vesel Svetlobe. Zaplesala sta v radosti nad gladino Velevode in v drobovju Zrakoboka. Ljubila sta se.
In Prebujeni Čas je bil njun tretjak.

Tretja pesem Postoja
Sad njune ljubezni je Drakar, naš svet. In Velevoda se je napolnila z zemljo in rastjem. In Zrakobok se je okrasil s soncem Airanom in sončico Birano, sontretjim Ts'marujem in s svetlečimi dragulji, zvezdami na temnem pokrivalu Prebujenega Časa. In minilo je tisoč krat tisoč in še tisoče let. Velevoda in Zrakobok sta se ljubila in rojevala nove in nove živali in rastline. A videla sta, da še nekaj manjka. Da manjka bitje, ki bi zmoglo občudovati njuno delo. Prižgala sta kadila strasti, pozvala Prebujeni Čas. Sladostrast ju je peljala skozi sanje, videla sta tisoč čudes, vznemirila sta ves Prebujeni čas. Velevoda znesla jajce je zeleno, ne eno, kar tri je znesla. Zrakobok jih grel je s svojimi toplimi sapami. Minilo je tisoč krat tisoč in še tisoče let, ko so se jajca razpočila. Iz njih izvalila sta se oče in mati naša in njiju tretjak. Oče Urzemaj in mati Adazema sta ljubila se in njiju tretjak M'Zemus ju je varoval. Tako nastala so zemajanska ljudstva Drakarja.
In Čuječi Čas je bil njih tretjak.


Vse pravice pridržane. © 2010, Andrej Ivanuša, Maribor.
Zadnja sprememba strani:
02.11.2011